back-view-of-man-having-chiropractic-adjustment-in-2022-11-02-01-26-38-utc-min.jpg

FIZJOTERAPIA NEUROLOGICZNA POZNAŃ-ROKIETNICA

Rehabilitacja to IV filar postępowania po udarze mózgu. Jest też najdłuższym etapem w procesie leczenia. Oczywiście istotnym elementem rekonwalescencji i prewencji kolejnych epizodów jest zbilansowana dieta i odpowiednia aktywność fizyczna, jednak w tej części pragnę przedstawić istotę fizjoterapii po udarze mózgu.

Najczęstszym objawem po przebytym udarze mózgu jest sparaliżowana (w mniejszym lub większym stopniu) połowa ciała. Powoduje to trudności w lokomocji jak i czynności dnia codziennego. Mogą pojawić się utrudnienia w komunikowaniu się czy też spożywaniu posiłków. Pacjent może wymagać na początku opieki całodobowej.

Jedyną szansą na poprawę jakości życia jest szybka interwencja fizjoterapeutyczna. Pierwsza wizyta specjalisty ma miejsce najczęściej już w pierwszej dobie po udarze w warunkach szpitalnych. Głównym celem pierwszego etapu jest przeciwdziałanie spastyczności i przywrócenie jak największej sprawność stronie porażonej. Istotne będą pozycje ułożeniowe w łóżku, ponieważ większość pacjentów właśnie w tej pozycji spędza pierwsze doby po incydencie. Nie możemy dopuścić do powstania odleżyn i spastyczności. Staramy się, o ile jest to możliwe, jak najszybciej spionizować pacjenta, jest to najlepsza metoda, aby nie dopuścić do zmian martwiczych na skórze. Główną częścią rehabilitacji po udarze mózgu jest fizjoterapia funkcjonalna.

Najważniejsze będą tu:
– ćwiczenia ruchowe m.in. czynne, bierne, izometryczne, synergistyczne itp.
– „rehabilitacja ręki” – poprawa ruchomości stawu barkowego, łokcia, praca nad motoryką małą dłoni
– nauka czynności lokomocji – praca nad wzmocnieniem cyklu chodu, prawidłowej pracy miednicy
– nauka czynności dnia codziennego – praca nad usprawnianiem zaspokajania swoich potrzeb fizjologicznych takich jak : spożywanie pokarmów, ubieranie się, toaleta
– nauka funkcji poznawczych – wymagają współpracy zespołu specjalistów : fizjoterapeuty, logopedy, neurologopedy oraz psychologa

Cały proces rehabilitacji jest bardzo złożony i ciężko określić czas trwania postępowania do powrotu do życia codziennego. Udar mózgu niesie za sobą szereg niepełnosprawności, z którymi często pacjent zostaje do końca życia. Jednak prawidłowo i szybko wdrożona fizjoterapia pozwala uniknąć wielu konsekwencji zdrowotnych spowodowanymi powikłaniami po udarze mózgu.

Więcej informacji:

Natalia opis

Natalia Żurawska

Fizjoterapia Ortopedyczna, stomatologiczna

My w Social Media: